danh mục
   Trang chủ
   Giới thiệu
   Sản phẩm
Hello
Vesbo
   Tin tức - Sự kiện
   Dịch vụ
   Tuyển dụng
   Liên hệ
hỗ trợ trực tuyến
 0984.944.782
 vesbo_vn
Download báo giá
» Tải tài liệu ppr vesbo
» Bảng báo giá ống nuớc vesbo 2015
» EN - ISO 9001:2000 CHLB Đức
» SK.Z bảo vệ môi trường trái đất
» DVGW chât lượng xuyên lục địa
» Sản phẩm chuẩn Y Tế Thế Giới
» Cataloge vesbo Việt Nam
» Báo giá thi công điện nước 2015
Trang chủ>Tin tức - Sự kiện

Why Join Vesbo vn ? - Tại sao phải chọn sản phẩm Vesbo việt nam

It begins with respect for the individual. Each associate is important, has valuable contributions to make towards the success of the team, and deserves the opportunity to develop his or her potential. Based on this philosophy, individuals work together as one team towards a common goal: worldwide customer satisfaction.

Nó bắt đầu với sự tôn trọng dành cho cá nhân. Mỗi liên kết là rất quan trọng, có giá trị đóng góp để thực hiện đối với sự thành công của đội, và xứng đáng có cơ hội để phát triển tiềm năng của mình. Dựa trên triết lý này, các cá nhân làm việc cùng nhau là một trong những nhóm hướng tới một mục tiêu: sự hài lòng của khách hàng trên toàn thế giới.

Vesbo companies vn are required to recruit, employ and promote employees on the sole basis of the qualifications and abilities needed for the work to be performed.

Công ty Vesbo việt nam  đòi hỏi tuyển dụng, sử dụng và thúc đẩy nhân viên trên cơ sở duy nhất các bằng cấp uy tín nhất trên toàn cầu và khả năng cần thiết cho công việc sẽ được thực hiện.

Vesbo vn  is committed to providing safe and healthy working conditions for its employees worldwide. Vesbo believes it is essential to maintain good communications with employees, normally through company based information and consultation procedures.

Vesbo vn là cam kết cung cấp an toàn và lành mạnh điều kiện làm việc cho các nhân viên trên toàn thế giới. Vesbo tin rằng nó là điều cần thiết để duy trì tốt thông tin liên lạc với nhân viên, thông thường thông qua các công ty dựa trên thông tin và tư vấn thủ tục.

The bottom line for us is that Vesbo associates are problem-solving specialists, proactive thinkers and trained in a variety of skills. To us, our associates are not simple cogs in the plastic industry, but dynamic partners who do far more than perform a task: They lend value to our pipes and fittings.

Dòng dưới  chúng ta là hội Vesbo vn vấn đề giải quyết những chuyên gia, proactive nhà tư tưởng và huấn luyện trong một sự đa dạng (của) những kỹ năng. Bọn họ hội là không phải răng khớp đơn giản trong công nghiệp chất dẻo, nhưng động lực kết nạp người xa hơn cả thực hiện một nhiệm vụ Họ cho những cái ống (của) chúng ta và điều chỉnh mượn giá trị

Vesbo toàn cầu kiếu nại hàng nhái hàng giả tại thị truờng Trung Quốc. (10/15/2014 01:01:39 AM)
Quan điểm kinh doanh vesbo việt nam (10/15/2014 01:01:05 AM)
Điện nước (10/15/2014 01:01:39 AM)
Tác hại khủng khiếp Tổ Mối trong nhà (10/15/2014 01:01:26 AM)
Lắp đặt điện nước (10/15/2014 01:01:17 AM)
Sửa Chữa Điện Nước (10/15/2014 01:01:15 AM)
Thợ sửa chữa điện nước (10/15/2014 01:01:13 AM)
Customer Services - Dịch vụ khách hàng (10/15/2014 01:01:34 AM)
Environment, Health & Safety - Môi trường, Sức khỏe & An toàn (10/15/2014 01:01:45 AM)
Mission - Sứ mệnh toàn cầu (10/14/2014 09:09:06 AM)
tin tức - sự kiện
dịch vụ - tư vấn

Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH VESBO VIỆT NAM

Địa chỉ: 49/294 Đ.Lĩnh Nam -Q.Hoàng Mai-TP.Hà Nội

Điện thoại: + 84. 024 3. 643. 5462 - Hotline phó phòng KD: 0984.944.782

Fax : + 84. 0243. 643. 5463 - Mail : Vesbo_vn@yahoo.com.vn

Loading...
Loading...